Wednesday, 23/09/2020 - 07:44|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Ngày hội văn hóa thể thao trong CBGV,NV ngành GDĐT quận Long Biên năm học 2018-2019 thành công tốt đẹp

Ngày hội văn hóa thể thao trong CBGV,NV ngành GDĐT quận Long Biên năm học 2018-2019 thành công tốt đẹp

Sáng ngày 09/3/2015, tại Trung tâm văn hóa thông tin thể thao quận Long Biên, Phòng GDĐT quận Long Biên phối hợp với Ban Thường vụ LĐLĐ quận Long Biên tổ chức Ngày hội Văn hóa – Thể thao trong CBGV,NV các trường MN, TH, THCS trên địa bàn Quận năm 2019 chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn ...
Ngày hội văn hóa thể thao trong CBGV,NV ngành GDĐT quận Long Biên năm học 2018-2019 thành công tốt đẹp

Ngày hội văn hóa thể thao trong CBGV,NV ngành GDĐT quận Long Biên năm học 2018-2019 thành công tốt đẹp

Sáng ngày 09/3/2015, tại Trung tâm văn hóa thông tin thể thao quận Long Biên, Phòng GDĐT quận Long Biên phối hợp với Ban Thường vụ LĐLĐ quận Long Biên tổ chức Ngày hội Văn hóa – Thể thao trong CBGV,NV các trường MN, TH, THCS trên địa bàn Quận năm 2019 chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn ...
Đại hội Khuyến học xã Đồng Trúc

Đại hội Khuyến học xã Đồng Trúc

Sáng 8/7/2017, xã Đồng Trúc tổ chức Đại hội Hội Khuyến học lần thứ I, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Dự đại hội, có ông Cấn Văn Quảng - Huyện ủy viên - Trưởng Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện - Chủ tịch Hội khuyến học huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ xã, Bí thư chi bộ, Trưởng, phó thôn, Hiệu trưởng ...